Privacybeleid

Website:

Het website-adres is: https://www.vd-arend.nl.

Via deze website verzamelen we geen gegevens.

Reacties

Reactie mogelijkheid staat uit. Er wordt niks opgeslagen.

Contactformulieren

Zijn er niet.

Cookies

Deze site gebruikt Google Analytics (bewerkersovereenkomst is gesloten). De instellingen zijn zoveel mogelijk afgeknepen (zo privacy vriendelijk mogelijk):

  • IP adressen geanonimiseerd
  • marketing instellingen/gegevens delen is uitgeschakeld
  • geen koppeling met andere Google diensten

Bedrijf:

Ik bewaar en verwerk alleen informatie die door jou (mijn klant) vrijwillig aan mij wordt verstrekt in het kader van de (meestal mondeling verstrekte) opdracht die ik van jou (als klant) heb. Ik verzamel dus niet actief privacy-gevoelige informatie, maar krijg die van jou. Verstrek dus geen informatie waarvan het niet nodig is dat ik die heb.

Ik deel die informatie in principe alleen met een evt. achterwacht tijdens vakantie perioden, en gebruik en bewaar gegevens die je aan mij verstrekt alleen in het kader van je opdracht. Uiteraard sla ik je gegevens zo veilig mogelijk op, en gebruik ik daarbij software waarvan de leverancier de beveiliging en het voldoen aan de AVG garandeert. Met een evt. achterwacht heb ik een overeenkomst.