Software

De focus ligt op webapplicaties / SPA. De Back-end gebouwd in PHP framework met sterke voorkeur voor Laravel. Front-end voorkeur voor Vuejs.